ഇതുവരെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച Word of the Day കാണുവാൻ ഇനി മുതൽ പുതിയ പേജിൽ ലഭ്യമാകും

First Bell STD 4 October 23 തുടർപ്രവർത്തനം and Worksheets

Mashhari
0
ഇന്നത്തെ ക്‌ളാസ് കണ്ടോ കൂട്ടുകാരെ? എല്ലാവർക്കും ക്‌ളാസ് ഇഷ്ടമായോ? എങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്താലോ? തയാറാണോ എല്ലാവരും?
Activity 1.
Rearrange the words to make a meaningful sentence.
First one is done for you.

Activity 2
Sing the song and enjoy.
I love to sail in my boat, in my boat...
It goes up and down, up and down..
It goes side to side, side to side...
It goes to and fro, to and fro...
It goes fast and slow, fast and slow..
I love to sail in my boat, in my boat..
Activity 3
Activity 4
Answer the following questions.
1. How did Anna go to the stream?
2. Did Anna give paper boats to the boy?
3. How many boats did Anna give the boy?
4. Did Anna smile when she gave the boats ?
Activity 5
The following are events taken from the story. They are in jumbled
order.
Arrange the words properly to get meaningful sentences.
Children read the text and find out the sentences.
Arrange the sentences in order. Arrange the events in correct order...

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !