ഇതുവരെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച Word of the Day കാണുവാൻ ഇനി മുതൽ പുതിയ പേജിൽ ലഭ്യമാകും

First Bell STD 4 October 15 തുടർപ്രവർത്തനം and Worksheets

Mashhari
0
ഇന്നത്തെ ക്‌ളാസ് കണ്ടോ കൂട്ടുകാരെ? എല്ലാവർക്കും ക്‌ളാസ് ഇഷ്ടമായോ? എങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്താലോ? തയാറാണോ എല്ലാവരും?

Check out the table below to find out the number of days in the years 2019 and 2020.
Days Number of days in 2019 Number of days in 2020
SUNDAY ....... .........
MONDAY ....... .........
TUESDAY ....... .........
WEDNESDAY ....... .........
THURSDAY ....... .........
FRIDAY ....... .........
SATURDAY ....... .........
Which day of the week comes 53 in 2019 =
Which days of the week comes 53 in 2020 =

Water supply 
The Panchayath supplied water from March 15 to May 20. How many days did the Panchayath supply water? 
March 15 to March 31 =  ......... days
Total days in April =  ......... days
May 1 to May 20 =  ......... days
Total days = ......... days 
Time Line 
Take a look at the chronological order of the years leading up to the major events in Nived's Grandmother's life.

Like this , let’s make a timeline of Mahatma Gandhi, the Father of our Nation.
Read the details on Gandhiji? Number each event in the order of the year. Mark them on time line.
# This year, in which month of Kollavarsham is Gandhiji’s date of birth? And the date?
# Which year of Gandhiji’s birth is this?

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !