ഇതുവരെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച Word of the Day കാണുവാൻ ഇനി മുതൽ പുതിയ പേജിൽ ലഭ്യമാകും

Two Ants Activity 1 (Add More Lines)

Mashhari
0
The ants go marching one by one, hurrah, hurrah!
The ants go marching one by one, hurrah, hurrah!
And they all go marching down to the ground
To get out of the rain.

The ants go marching two by two, hurrah, hurrah!
The ants go marching two by two, hurrah, hurrah!
And they all go marching down to the ground
To get out of the rain.

The ants go marching three by three, hurrah, hurrah!
The ants go marching three by three, hurrah, hurrah!
And they all go marching down to the ground
To get out of the rain.

The ants go marching four by four, hurrah, hurrah!
The ants go marching four by four, hurrah, hurrah!
And they all go marching down to the ground
To get out of the rain.


The ants go marching five by five, hurrah, hurrah!
The ants go marching five by five, hurrah, hurrah!
And they all go marching down to the ground
To get out of the rain.


---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------

Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !