അറിയിപ്പ് :- ഈ സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പോസ്റ്റുകളുടെ സ്ക്രീൻ ഷോർട്ട് എടുത്ത് PDF ആക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടിരിക്കുന്നു സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ചില മെറ്റീരിയലുകൾ വിവിധ അധ്യാപക കൂട്ടായ്മകളിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീരിച്ച പോസ്റ്റുകളിൽ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്‌നമുണ്ടെങ്കിൽ, ദയവായി 8921168848 എന്ന നമ്പറിൽ എന്നെ ബന്ധപ്പെടുക, അതുവഴി എനിക്ക് ആ പോസ്റ്റുകൾ പരിഷ്‌ക്കരിക്കാനോ നീക്കം ചെയ്യാനോ കഴിയും.

സന്നദ്ധതാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ Class 1 to 4 :- ]><[ School Opening Check List for HM

World Population Day in School

Share it:

RELATED POSTS


ലോക ജനസംഖ്യ ദിനത്തിൽ നമ്മുടെ വിദ്യാലയത്തിൽ എന്തെല്ലാം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാം? ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.. എന്താണ് ലോക ജനസംഖ്യ ദിനം? എന്തിനാണ് ഈ ദിനം ആചരിക്കുന്നത്? അറിയാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ..
# ജനപ്പെരുപ്പം സൃഷ്ഠിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചു ചർച്ച.
# ജനപ്പെരുപ്പം സൃഷ്ഠിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചു സെമിനാർ 
# ജനപ്പെരുപ്പം സൃഷ്ഠിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചു ബോധവത്കരണം നടത്താൻ പോസ്റ്റർ രചന മത്സരം 
# ജനപ്പെരുപ്പം നിയന്ത്രിക്കേണ്ട ആവശ്യകത വ്യക്തമാക്കുന്ന പോസ്റ്റർ രചന 
# കാലനില്ലാത്ത ഒരു കാലം വന്നാൽ.....? ഭാവനയിൽ കണ്ട് എഴുതാം / പറയാം 
# ക്വിസ് മത്സരം :- ചോദ്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടേ..
# പ്രസംഗം 
# ലേഖന മത്സരങ്ങൾ 
# പെയിന്റിംഗ് 
# കൊളാഷ് മത്സരം 
# World Population Day Quotes എഴുതി തയാറാക്കാം :- 
കൂടുതൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അറിയാമെങ്കിൽ അവ കമന്റ് ചെയ്യണേ..
Share it:

Days to Do

Population DayPost A Comment:

0 comments: