അറിയിപ്പ് :- ഈ സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പോസ്റ്റുകളുടെ സ്ക്രീൻ ഷോർട്ട് എടുത്ത് PDF ആക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടിരിക്കുന്നു സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ചില മെറ്റീരിയലുകൾ വിവിധ അധ്യാപക കൂട്ടായ്മകളിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീരിച്ച പോസ്റ്റുകളിൽ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്‌നമുണ്ടെങ്കിൽ, ദയവായി 8921168848 എന്ന നമ്പറിൽ എന്നെ ബന്ധപ്പെടുക, അതുവഴി എനിക്ക് ആ പോസ്റ്റുകൾ പരിഷ്‌ക്കരിക്കാനോ നീക്കം ചെയ്യാനോ കഴിയും.

സന്നദ്ധതാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ Class 1 to 4 :- ]><[ School Opening Check List for HM

വായനദിനം - കവിത

Share it:

RELATED POSTS

നമ്മൾക്കുണ്ടേ ചങ്ങാതികളേ
 നല്ലൊരു പുസ്തക മുത്തച്ഛൻ 
നമ്മളെ നന്നായ് വായിപ്പിക്കാൻ 
 ശീലിപ്പിച്ചൊരു മുത്തച്ഛൻ!
നാടുകൾ തോറും വായനശാലകൾ
കെട്ടിയുയർത്തിയ മുത്തച്ഛൻ.
നമ്മളെയെല്ലാം സാക്ഷരരാക്കാൻ
പാടുകൾ പെട്ടൊരു മുത്തച്ഛൻ!
പുസ്തകമൊത്തിരി നെഞ്ചിലൊതുക്കി
പ്പാറി നടന്നൊരു മുത്തച്ഛൻ.
'ഗ്രന്ഥാലോകം' നമ്മൾക്കായി
തുറന്നു തന്നൊരു മുത്തച്ഛൻ!
നീലമ്പേരൂരെന്നൊരു നാട്ടിൽ
പിറവിയെടുത്തൊരു മുത്തച്ഛൻ
ഓർക്കണമെന്നും അതാണു 'പിയെൻ
പണിക്കരെ'ന്നൊരു മുത്തച്ഛൻ
-സിപ്പി പള്ളിപ്പുറം
Share it:

വായനാദിനംPost A Comment:

0 comments: