അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചു ഫസ്റ്റ് ബെൽ വർക്ക് ഷീറ്റുകളുടെ പോസ്റ്റ് പുനപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസുകളും വർക്ക് ഷീറ്റുകളും ഒരുമിച്ചു ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടി ക്ലാസുകളുടെ പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്തീട്ടുണ്ട് അവ ലഭ്യമല്ല.
First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 1

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 3

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

Fields and Forests :- Habitat

Mashhari
0
Habitat is the place where Plants and Animals (organisms) live.It provides the organism with food, water, air, and shelter. Deserts, forests, freshwater habitats, ocean habitats, and rainforests are different kinds of habitats.
Look at the pocture and examine the animals and plants. Prepare a table related to their habitat.
Living on Land

 • Ficus
 • Chameleons
 • Mongoose
 • Squirrel
 • Leicas
 • Banana
 • Spider
 • Ant etc..
Living in Water
 • Water Snake
 • Lotus
 • Fish
 • Frog
 • Hydrilla
 • Wriggler
 • Tortoise
Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !