അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചു ഫസ്റ്റ് ബെൽ വർക്ക് ഷീറ്റുകളുടെ പോസ്റ്റ് പുനപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസുകളും വർക്ക് ഷീറ്റുകളും ഒരുമിച്ചു ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടി ക്ലാസുകളുടെ പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്തീട്ടുണ്ട് അവ ലഭ്യമല്ല.
First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 1

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 3

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

കുട്ടിക്കവിത - പോത്തും വാത്തും

Mashhari
0
ചാത്തുണ്ണിപ്പണിക്കരു പണ്ട്
പോത്തിനെ തീറ്റിയകാലം
വാത്തിനെ കണ്ടുകൊതിച്ചു
പാത്തിരുന്നൊന്നു പിടിച്ചു
പോത്തിനെ വിട്ടേച്ചു പിന്നെ
വാത്തിനേം കൊണ്ടു നടന്നു

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !