അറിയിപ്പ് :- ഈ സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പോസ്റ്റുകളുടെ സ്ക്രീൻ ഷോർട്ട് എടുത്ത് PDF ആക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടിരിക്കുന്നു സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ചില മെറ്റീരിയലുകൾ വിവിധ അധ്യാപക കൂട്ടായ്മകളിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീരിച്ച പോസ്റ്റുകളിൽ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്‌നമുണ്ടെങ്കിൽ, ദയവായി 8921168848 എന്ന നമ്പറിൽ എന്നെ ബന്ധപ്പെടുക, അതുവഴി എനിക്ക് ആ പോസ്റ്റുകൾ പരിഷ്‌ക്കരിക്കാനോ നീക്കം ചെയ്യാനോ കഴിയും.

സന്നദ്ധതാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ Class 1 to 4 :- ]><[ School Opening Check List for HM

July 21 Moon Day Videos

Share it:

RELATED POSTS

ജൂലൈ 21 ചാന്ദ്ര ദിനം
ചാന്ദ്ര ദിനത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കാനായി ചില വീഡിയോകൾ
സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്ക് ചാന്ദ്രദിന ത്തോടനുബന്ധിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട വീഡിയോ
Birth of the Moon[23:05]
A movie to be shown at schools on Moon Day [9:07]
Passage to the Moon: ISRO's official Chandrayaan-1 Mission
Moon Day Videos Moon Day Quiz Slides Moon Day Quiz Questions ചന്ദ്രനെക്കുറിച്ചും ചാന്ദ്ര ദൗത്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ചില വിവരങ്ങൾ അറിയാം
Share it:

Days to Do

Moon Day Spl

VideosPost A Comment:

0 comments: