അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചു ഫസ്റ്റ് ബെൽ വർക്ക് ഷീറ്റുകളുടെ പോസ്റ്റ് പുനപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസുകളും വർക്ക് ഷീറ്റുകളും ഒരുമിച്ചു ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടി ക്ലാസുകളുടെ പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്തീട്ടുണ്ട് അവ ലഭ്യമല്ല.
First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 1

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 3

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

LSS Model Question - MATHS (Eng Medium) - Part 01

Mashhari
0
Here are some maths questions for LSS Examination. It is also useful for Terminal Examinations. Please coments for errors and suggestions....
01
How many tens in 3745? - 374
02
How many ones in 3745? - 3745
03
How many thousands in 3745? - 3
04
How many hundreds in 3745? - 37
05
How many lakh in 374005? - 3
06
How many tens in 374005? - 3740
07
What is the digit in the thousand place in 374265? - 4
08
What is the digit in the ones place in 374265? - 5
09
What is the digit in the lakh place in 374265? -3
10
What is the digit in the ten thousands place in 374265? - 7
Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !