അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചു ഫസ്റ്റ് ബെൽ വർക്ക് ഷീറ്റുകളുടെ പോസ്റ്റ് പുനപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസുകളും വർക്ക് ഷീറ്റുകളും ഒരുമിച്ചു ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടി ക്ലാസുകളുടെ പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്തീട്ടുണ്ട് അവ ലഭ്യമല്ല.
First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 1

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 3

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

ANNUAL EXAM TIME TABLE 2023

Mashhari
0
2022-23 അധ്യയന വർഷത്തിലെ വാർഷിക പരീക്ഷയുടെ സമയക്രമം ചുവടെ ചേർത്തിരിക്കുന്നു.
കുറിപ്പ് :- പരീക്ഷയ്‌ക്ക് രണ്ടു മണിക്കൂർ ദൈർഘ്യം ഉണ്ടായിരിക്കും. പരീക്ഷാ ദിവസങ്ങളിൽ ഉച്ചയ്‌ക്ക് 1:15 മുതൽ 1:30 വരെയും വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്കുള്ള പരീക്ഷയ്ക്ക് 2:15 മുതൽ 2:30 വരെ കൂൾ ഓഫ് ടൈം ആയിരിക്കും. പരീക്ഷാ ദിവസങ്ങളിൽ സർക്കാർ അവധി പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ അന്നത്തെ പരീക്ഷ 31.03.2023-ന് നടത്തേണ്ടതാണ്.
PREVIOUS YEAR QUESTION PAPER STD 1 STD 1 | ഒന്നാം ക്ലാസ്
23.03.2023 വ്യാഴം
FN (10:00 AM - 12:15 PM) AN (01:30 PM - 03:45 PM))
................ ഇംഗ്ലീഷ്
24.03.2023 വെള്ളി
FN (10:00 AM - 12:15 PM) AN (2:15 PM - 4:45 PM)
...................... ഉദ്ഗ്രഥിതം 1
27.03.2023 തിങ്കൾ
FN (10:00 AM - 12:15 PM) AN (01:30 PM - 03:45 PM))
............................... ഉദ്ഗ്രഥിതം 2
28.03.2023 ചൊവ്വ
FN (10:00 AM - 12:15 PM) AN (01:30 PM - 03:45 PM))
............................ ഉദ്ഗ്രഥിതം 3
29.03.2023 ബുധൻ
FN (10:00 AM - 12:15 PM) AN (01:30 PM - 03:45 PM))
................................................... അറബിക്ക് / സംസ്‌കൃതം
STD 2 | രണ്ടാം ക്ലാസ് PREVIOUS YEAR QUESTION PAPER STD 2
23.03.2023 വ്യാഴം
FN (10:00 AM - 12:15 PM) AN (01:30 PM - 03:45 PM))
................ അറബിക്ക് / സംസ്‌കൃതം
24.03.2023 വെള്ളി
FN (10:00 AM - 12:15 PM) AN (2:15 PM - 4:45 PM)
...................... ഉദ്ഗ്രഥിതം 1
27.03.2023 തിങ്കൾ
FN (10:00 AM - 12:15 PM) AN (01:30 PM - 03:45 PM))
............................... ഉദ്ഗ്രഥിതം 2
28.03.2023 ചൊവ്വ
FN (10:00 AM - 12:15 PM) AN (01:30 PM - 03:45 PM))
............................ ഉദ്ഗ്രഥിതം 3
29.03.2023 ബുധൻ
FN (10:00 AM - 12:15 PM) AN (01:30 PM - 03:45 PM))
................................................... ഇംഗ്ലീഷ്
STD 3 | മൂന്നാം ക്ലാസ് PREVIOUS YEAR QUESTION PAPER STD 3
23.03.2023 വ്യാഴം
FN (10:00 AM - 12:15 PM) AN (01:30 PM - 03:45 PM))
................ മലയാളം / കന്നഡ / തമിഴ്
24.03.2023 വെള്ളി
FN (10:00 AM - 12:15 PM) AN (2:15 PM - 4:45 PM)
...................... ഇംഗ്ലീഷ് [English]
27.03.2023 തിങ്കൾ
FN (10:00 AM - 12:15 PM) AN (01:30 PM - 03:45 PM))
............................... ഗണിതം [Mathematics]
28.03.2023 ചൊവ്വ
FN (10:00 AM - 12:15 PM) AN (01:30 PM - 03:45 PM))
............................ അറബിക്ക് / സംസ്‌കൃതം
29.03.2023 ബുധൻ
FN (10:00 AM - 12:15 PM) AN (01:30 PM - 03:45 PM))
................................................... പരിസരപഠനം [ENVIRONMENTAL SCIENCE]
STD 4 | നാലാം ക്ലാസ് PREVIOUS YEAR QUESTION PAPER STD 4
23.03.2023 വ്യാഴം
FN (10:00 AM - 12:15 PM) AN (01:30 PM - 03:45 PM))
................ ഇംഗ്ലീഷ് [English]
24.03.2023 വെള്ളി
FN (10:00 AM - 12:15 PM) AN (2:15 PM - 4:45 PM)
...................... മലയാളം / കന്നഡ / തമിഴ്
27.03.2023 തിങ്കൾ
FN (10:00 AM - 12:15 PM) AN (01:30 PM - 03:45 PM))
............................... അറബിക്ക് / സംസ്‌കൃതം
28.03.2023 ചൊവ്വ
FN (10:00 AM - 12:15 PM) AN (01:30 PM - 03:45 PM))
............................ പരിസരപഠനം [ENVIRONMENTAL SCIENCE]
29.03.2023 ബുധൻ
FN (10:00 AM - 12:15 PM) AN (01:30 PM - 03:45 PM))
................................................... ഗണിതം [Mathematics]

Download Exam Timetable in PDFTags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !