ഇതുവരെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച Word of the Day കാണുവാൻ ഇനി മുതൽ പുതിയ പേജിൽ ലഭ്യമാകും

First Term Examination Timetable 2023

Mashhari
0
2023-24 അധ്യയന വർഷത്തിലെ പാദവാർഷിക പരീക്ഷയുടെ സമയക്രമം ചുവടെ ചേർത്തിരിക്കുന്നു.
കുറിപ്പ് :- പരീക്ഷയ്‌ക്ക് രണ്ടു മണിക്കൂർ ദൈർഘ്യം ഉണ്ടായിരിക്കും. പരീക്ഷാ ദിവസങ്ങളിൽ രാവിലെ 10 മണിമുതൽ 10:15 വരെയും ഉച്ചയ്‌ക്ക് 1:30 മുതൽ 1:45 വരെയും കൂൾ ഓഫ് ടൈം നൽകേണ്ടതാണ്. വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്കുള്ള പരീക്ഷയ്ക്ക് 2 മുതൽ 2:15 വരെ കൂൾ ഓഫ് ടൈം ആയിരിക്കും. ഒന്ന്, രണ്ടു ക്ലാസുകളിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തിയാകുന്ന മുറയ്‌ക്ക്‌ മൂല്യനിർണ്ണയം അവസാനിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.
STD 1 | ഒന്നാം ക്ലാസ്
CLASS 1 PREVIOUS YEAR QUESTION PAPERS
18.08.2022 വെള്ളി
FN (10:00 AM - 12:15 PM) AN (01:30 PM - 03:45 PM))
ഇംഗ്ലീഷ് ഇംഗ്ലീഷ്
21.08.2022 തിങ്കൾ
FN (10:00 AM - 12:15 PM) AN (01:30 PM - 03:45 PM))
ഉദ്ഗ്രഥിതം 1 ഉദ്ഗ്രഥിതം 1
22.08.2022 ചൊവ്വ
FN (10:00 AM - 12:15 PM) AN (01:30 PM - 03:45 PM))
ഉദ്ഗ്രഥിതം 2 ഉദ്ഗ്രഥിതം 2
23.08.2022 ബുധൻ
FN (10:00 AM - 12:15 PM) AN (01:30 PM - 03:45 PM))
ഉദ്ഗ്രഥിതം 3 ഉദ്ഗ്രഥിതം 3
24.08.2022 വ്യാഴം
FN (10:00 AM - 12:15 PM) AN (01:30 PM - 03:45 PM))
അറബിക്ക് / സംസ്‌കൃതം അറബിക്ക് / സംസ്‌കൃതം
(nextPage)
STD 2 | രണ്ടാം ക്ലാസ്
CLASS 2 PREVIOUS YEAR QUESTION PAPERS
18.08.2022 വെള്ളി
FN (10:00 AM - 12:15 PM) AN (01:30 PM - 03:45 PM))
അറബിക്ക് / സംസ്‌കൃതം അറബിക്ക് / സംസ്‌കൃതം
21.08.2022 തിങ്കൾ
FN (10:00 AM - 12:15 PM) AN (01:30 PM - 03:45 PM))
ഉദ്ഗ്രഥിതം 1 ഉദ്ഗ്രഥിതം 1
22.08.2022 ചൊവ്വ
FN (10:00 AM - 12:15 PM) AN (01:30 PM - 03:45 PM))
ഉദ്ഗ്രഥിതം 2 ഉദ്ഗ്രഥിതം 2
23.08.2022 ബുധൻ
FN (10:00 AM - 12:15 PM) AN (01:30 PM - 03:45 PM))
ഉദ്ഗ്രഥിതം 3 ഉദ്ഗ്രഥിതം 3
24.08.2022 വ്യാഴം
FN (10:00 AM - 12:15 PM) AN (01:30 PM - 03:45 PM))
ഇംഗ്ലീഷ് ഇംഗ്ലീഷ്
(nextPage)
STD 3 | മൂന്നാം ക്ലാസ്
CLASS 3 PREVIOUS YEAR QUESTION PAPERS
19.08.2022 ശനി
FN (10:00 AM - 12:15 PM) AN (01:30 PM - 03:45 PM))
ഇംഗ്ലീഷ് ..........
21.08.2022 തിങ്കൾ
FN (10:00 AM - 12:15 PM) AN (01:30 PM - 03:45 PM))
പരിസരപഠനം ..............
22.08.2022 ചൊവ്വ
FN (10:00 AM - 12:15 PM) AN (01:30 PM - 03:45 PM))
അറബിക്ക് / സംസ്‌കൃതം / ...................
23.08.2022 ബുധൻ
FN (10:00 AM - 12:15 PM) AN (01:30 PM - 03:45 PM))
ഗണിതം ....................
24.08.2022 വ്യാഴം
FN (10:00 AM - 12:15 PM) AN (01:30 PM - 03:45 PM))
മലയാളം / തമിഴ് / കന്നഡ ......................
(nextPage)
STD 4 | നാലാം ക്ലാസ്
CLASS 4 PREVIOUS YEAR QUESTION PAPERS
19.08.2022 ശനി
FN (10:00 AM - 12:15 PM) AN (01:30 PM - 03:45 PM))
മലയാളം / തമിഴ് / കന്നഡ ......................
21.08.2022 തിങ്കൾ
FN (10:00 AM - 12:15 PM) AN (01:30 PM - 03:45 PM))
ഇംഗ്ലീഷ് ..........
22.08.2022 ചൊവ്വ
FN (10:00 AM - 12:15 PM) AN (01:30 PM - 03:45 PM))
ഗണിതം ....................
23.08.2022 ബുധൻ
FN (10:00 AM - 12:15 PM) AN (01:30 PM - 03:45 PM))
അറബിക്ക് / സംസ്‌കൃതം / ...................
24.08.2022 വ്യാഴം
FN (10:00 AM - 12:15 PM) AN (01:30 PM - 03:45 PM))
പരിസരപഠനം ..............
(nextPage)
Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !