മലയാളം അമർചിത്ര കഥ - മഹാഭാരതം

RELATED POSTS


"യദിഹാസ്തി  തദന്യത്ര
യന്നേഹാസ്തി ന തത്ക്വചിത്"

ഇതിലുള്ളതിൽ ചിലത് മറ്റെവിടെയെങ്കിലും കണ്ടേക്കാം ഇതിലില്ലാത്തതോ മറ്റൊരിടത്തും കാണില്ല.

ഇത്തരമൊരു വിശേഷണത്തിന് അർഹമായ ഒരേയൊരു കൃതിയെ വിശ്വസാഹിത്യത്തിൽ ജന്മം കൊണ്ടിട്ടുള്ളൂ. അത് മഹാഭാരതം അല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല. മനുഷ്യരാശിക്ക് ഇന്നുവരെ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതിൽ ഏറ്റവും ബൃഹത്തായ ഈ കാവ്യം മഹത്വത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും മുൻനിരയിൽ  തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ മഹാഭാരതത്തെ ഇതിഹാസങ്ങളുടെ ഇതിഹാസമായി വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. മഹാഭാരതം ഒരു മഹാസാഹിത്യ സൃഷ്ടി മാത്രമല്ല ഒരു ദാർശനിക ഗ്രന്ഥവും ധാർമ്മികതയും ശരിയായ പെരുമാറ്റത്തെയും കുറിച്ചുള്ള ഒരു അടിസ്ഥനാ ഗ്രന്ഥം കൂടിയാണ്. 

 ഭാരതത്തിന്റെ ആദ്യ ചക്രവർത്തിയായ ഭരതന്റെ പിൻതലമുറക്കാരായ കൗരവരും പാണ്ഡവരും തമ്മിലുള്ള മഹായുദ്ധമാണ് മഹാഭാരതത്തിന്റെ കാതൽ. ഭാരതീയ ചിന്തയുടെ ചൈതന്യധാരയായി ഇന്നും നിലകൊള്ളുന്ന ഭഗവത്ഗീതയാണ് ഇതിലെ ഏറ്റവും സാരവത്തായ ഭാഗം.
 മഹാഭാരതത്തിലെ പല കഥകളും അമർചിത്രകഥ ഇതിനകം പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞതാണ്. പക്ഷേ അനേകം കഥകളും ഉപകഥകളുമായി മഹാസാഗരം പോലെ അലയടിക്കുന്ന മഹാഭാരതം പൂർണരൂപത്തിൽ ആസ്വദിക്കാൻ കുട്ടികൾക്കെന്നല്ല മുതിർന്നവർക്ക് പോലും എളുപ്പമല്ല. മലയാളത്തിൽ മഹാഭാരതം വീണ്ടും ലഭിക്കുക എന്ന ഈ പുണ്യദൗത്യം അഭിമാനത്തോടെ ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് മലയ് പബ്ലിക്കേഷൻസ്. മഹാഭാരതം ചിത്രകഥകളും അമർചിത്രകഥകളും ലഭിക്കുവാൻ നിങ്ങളുടെ പേരും അഡ്രസ്സും https://wa.me/917012748159 എന്ന നമ്പറിലേയ്ക്ക് വാട്സാപ്പ് ചെയ്യുക മാത്രമാണ് ചെയ്യേണ്ടത്.

 ലോകമെങ്ങും ആദരിക്കപ്പെടുന്ന ഈ മഹാ ഇതിഹാസം അതിന്റെ പൂർണത അല്പം പോലും നഷ്ടപ്പെടാതെ കൊച്ചുകുട്ടികൾ പോലും ഹൃദ്യമായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ്. ഇത് എല്ലാ പ്രായത്തിലുള്ളവരും വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് എക്കാലത്തും വായിക്കപ്പെടേണ്ടതുമാണ്.

ഈ അമർചിത്രകഥാ ശേഖരത്തിൽ മഹാഭാരതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ സംസ്‌കൃത പതിപ്പിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള നാല്പത്തിരണ്ട് ശേഖരത്തിന്റെ ആദ്യ ആറ് ശീർഷകങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

ഈ ചിത്രകഥാശേഖരം പണ്ഡിറ്റ് രാമനാരായണ ദത്ത് ശാസ്ത്രി പാണ്ഡെയുടെ ഹിന്ദി സംസ്കൃത മഹാഭാരതഗ്രന്ഥവും ശ്രീ കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാന്റെ  ശ്രീ മഹാഭാരതം  മലയാള പരിഭാഷയും,   പ്രതാപ് ചന്ദ്ര റായിയുടെ മഹാഭാരതം ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. 

ACK Malayalam

BooksPost A Comment:

1 comments:

  1. വളരെ വലിയൊരു impact ആണ് മലയാളത്തിൽ അമർ ചിത്രകഥ നടത്തികൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വായനയുടെ സംസ്കാരം ഇന്നത്തെ തലമുറക്ക് നഷ്ടമയത് തിരിച്ചു പിടിക്കാനുള്ള വലിയ ശ്രമമാണ് മലയ് പബ്ലിക്കേഷൻസ് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്

    ReplyDelete