അറിയിപ്പ് :- ഈ സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പോസ്റ്റുകളുടെ സ്ക്രീൻ ഷോർട്ട് എടുത്ത് PDF ആക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടിരിക്കുന്നു സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ചില മെറ്റീരിയലുകൾ വിവിധ അധ്യാപക കൂട്ടായ്മകളിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീരിച്ച പോസ്റ്റുകളിൽ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്‌നമുണ്ടെങ്കിൽ, ദയവായി 8921168848 എന്ന നമ്പറിൽ എന്നെ ബന്ധപ്പെടുക, അതുവഴി എനിക്ക് ആ പോസ്റ്റുകൾ പരിഷ്‌ക്കരിക്കാനോ നീക്കം ചെയ്യാനോ കഴിയും.

സന്നദ്ധതാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ Class 1 to 4 :- ]><[ School Opening Check List for HM

First Bell STD 1 Full Class Lists (June 1 to April 30)

Share it:

RELATED POSTS

ഒന്നാം ക്‌ളാസിലെ ഓരോ വിഷയവും അതിലെ ഓരോ പാഠവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്ലാസുകൾ തരം തിരിച്ചു നൽകിയിരിക്കുന്നു. സംസ്ഥാനത്തെ സ്‌കൂൾ കുട്ടികൾക്ക് സാങ്കേതിക സൗകര്യങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടു കൈറ്റ് വിക്ടേഴ്സ് ചാനല്‍ തയ്യാറാക്കിയ വീട്ടിലൊരു ക്ലാസ് മുറി എന്നതിൽ ഒന്നാം ക്ലാസിലെ വീഡിയോകൾ . 

GENERAL SUBJECTSENGLISH 
UNIT - 01


UNIT - 02


UNIT - 03


UNIT-04


UNIT-05MALAYALAM
UNIT - 01


UNIT - 2


UNIT - 03


UNIT - 04


UNIT - 05


UNIT - 06


UNIT - 07


UNIT - 08


UNIT - 09 and 10MATHEMATICS
UNIT - 01


UNIT - 02


UNIT - 03


UNIT - 04


UNIT - 05


UNIT-06


UNIT - 07


UNIT - 08


UNIT - 09


UNIT - 10


UNIT - 11


ARABIC


SANSKRIT

Share it:

FBC

First Bell Class 1Post A Comment:

0 comments: